Fatima EL KHILI

Fatima EL KHILI

Principaux mandats

Adjointe de Rouen
Membre du Conseil