Place Beauvoisisne

© Photos : Martin Flaux / Thomas Boivin